„Za úspěchem naší činnosti stojí především lidé. Přístup jednotlivých lidí zasazený do definovaného systému a firemní kultury určuje vztah k zákazníkovi, chování k okolí a vytváří názor na naši práci. Snažíme se, aby náš přístup byl definován.
Proto jsme vytvořili soubor zásad - kodex společnosti, jímž se řídíme.“

Naše zásady...

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Project management
Efektivní, řízení projektů vč. zadávání zhotovení projektové dokumentace

PŘÍPRAVA INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Cost management
Vytipování pozemků - Realizace investiční příležitosti – projekt – příprava k realizaci stavby – stavba

ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Příprava k výběrovému řízení
Příprava na projekt, na zhotovitele stavby a TDS (Technický dozor stavebníka)