EDG a.s. byla oslovena developerem ke kontrole realizační dokumentace, k výkonu technického dozoru investora po celou dobu stavby,  finančnímu kontrolingu  fakturace generálního dodavatele

Investor: Lhotka Living a.s., Anežská 986/10, 110 00 Praha 1
Projekční práce: CITY WORK s.r.o. a Atelier A4 s.r.o.
Předání staveniště proběhlo 3. 5. 2021 generálnímu dodavateli – Metrostav a. s., divize 6
Předpokládané dokončení: 03/2023
Objem stavby: 200 mil. Kč

 Popis objektu Lhotka Living:

Objekt má 4 podzemní a 12 nadzemních podlaží a je přístavbou k již stávajícímu bytovému domu. S ohledem na velikost pozemku a návaznost na spodní stavbu stávajícího bytového domu, bylo navrženo extrémně náročné založení stavby na pilotách a zajištění stavební jámy s hloubkou téměř 14 metrů. Podzemní parkování automobilů budoucích vlastníků je řešeno formou inteligentních zakladačů. V objektu bude celkem 54 bytových jednotek o velikosti 1+KK – 4+KK.