ZPĚT na předchozí stránku

EDG-CloudSolutions – základní vlastnosti

Komepentence systému:

  • řízená správa dokumentů, jejich evidence, digitalizace a archivace
  • komunikace interního týmu (zadavatel veřejné zakázky) a externích partnerů (projektanti, dodavatelé, TDI, DOSS)
  • řízení revizí a auditovaná historie, nemožnost manipulace s daty a archivace
  • přímé revidování standardních dokumentů včetně výkresové dokumentace
  • publikování dokumentů pro neregistrované uživatele – přímá komunikace na webové stránky projektu, reporting, aktuality
  • pro komunikaci využíván poštovní klient (např. Outook), veškerá přístupová práva chráněna heslem
  • flexibilní bezpečnostní model
  • vytváření a zasílání reportů

 

Úspěch stavebním společnostem přináší jistě spolupráce a efektivní komunikace všech zúčastněných subjektů v procesu stavby. Nezbytné pro konkurenceschopnost je nasazení moderních systémů a technologií. Pro stavební zakázky může být příkladem úspěšné využití v řízení a správě projektů našeho manažerského systému EDG-CloudSolutions a moderního systému euroCALC 3 pro oceňování, řízení a monitoring staveb.

 Prostřednictvím společnosti Etiam Dei Gratia, a.s. oba systémy získávají cenné odborné informace z dlouholeté praxe z oblasti stavebnictví na českém trhu a pomáhají tak řešit náročné situace při řízení velkých projektů stavebních zakázek.  

 EDG-CloudSolutions systém vznikl na bázi zkušeností s řízením a realizací stavebních projektů a splňuje požadované podmínky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy.