Věnujeme se realizaci projektu, ne papírování!
Úkoly řešíme za zlomek času než v minulosti a s minimálním úsilím…vyrez
Pro řízení staveb používáme mobilní aplikaci FieldView, která výrazně zkrátí čas potřebný pro sběr a následnou distribuci důležitých informací ze stavby. Průbeh stavebních prací, plnění harmonogramu, realizace dodavatelských řešení příp. nedodělky nebo opravy jednoduše nafotíme do svého tabletu a rozesíláme k okamžitému vyhodnocení, řešení a projednávání.

Výhody:
– vlastní standardizované formuláře na jednom místě
– přiřazené formuláře ke 2D dokumentaci
– připravené elektronické formuláře pro správce stavby
– možnost přiřazovat související ůkoly, fotografie i podpisy.

Díky webovému rozhraní víme aktuálně jak stavba pokračuje a jak pracují subdodavatelé, jestli pracují podle smlouvy a dodržují sjednané termíny.

– vytváříme vlastní reporty a sledujeme klíčové ukazatele projektu
– máme k dispozici přehledy práce a výkonu mezi všemi rozpracovanými projekty