Další z budov, která prošla rekonstrukcí je původní sklad olejů, který byl do podzimu r.2021 v havarijním stavu. Byla provedena kompletní rekonstrukce stavební části i technického zařízení objektu, včetně vnitřních dispozičních úprav, celkového zateplení a nové střešní krytiny. I tady byla následně byla vypracována dokumentace k žádosti a proběhlo i řízení o přidělení čísla popisného. Tento objekt slouží aktuálně k pronájmu.