ZPĚT na předchozí stránku

Novostavba rodinného domu se třemi samostatnými bytovými jednotkami. Původně typový projekt rodinného domu „TRIO Start“ se třemi samostatnými bytovými jednotkami, upravený dle individuálních požadavků klienta.

  • nadstandardní vybavení a prostorová úprava typového projektu TRIO Start – individuální požadavek investora
  • zpracovaná dokumentace pro stavební povolení
  • podány žádosti o SP
  • příprava harmonogramu výstavby
  • přípravné práce na pozemku

EDG zajišťuje projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP, DPS. Výkon projekt managementu, výkon technického dozoru a klientské změny.

TRIO GOLF Vysoký Újezd u Berouna

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: TRIO GOLF – Tyršova náves
Stavba:TRIO GOLF
Charakter stavby: Novostavba
Místo: Vysoký Újezd u Berouna – Tyršova náves.
Katastrální území investiční akce: Vysoký Újezd u Berouna

Zastavěná plocha: 250,45m2
Obestavěný prostor: 2235,0 m3
Termín zahájení: 02/2019
Termín dokončení: 03/2020
Celkový objem stavebních prací: cca 17 mil. Kč Poznámka: Upravený typový projekt „TRIO Start“ dle infiviruálních požadavků klienta v centru obce Vysoký Újezd u Berouna. V r.2018 zpracována dokumentace pro stavební řízení, podány žádosti o potřebná vyjádření. Probíhá zpracování projektu pro realizaci stavby a harmonogramu výstavby. Zahájeny přípravné práce na pozemku.