ZPĚT na předchozí stránku

EDG a.s. zajišťuje výkon Projekt managementu a výkon TDI.

  • dokončená novostavba BD s 17 BJ
  • dokončen výkon TDI
  • dokončen proces kolaudačního souhlasu
  • jednotky předány novým majitelům
  • v současné době probíhá proces zápisů předzahrádek do KN
  • v současné době probíhá proces zápisů parkovacích stání do KN

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: Bytový dům U Šabatů
Stavba: Bytový dům C
Charakter stavby: Novostavba
Místo: Újezd u Průhonic, Nad Statkem
Katastrální území investiční akce: Újezd u Průhonic
Stavebník: BERTURA development, a.s., Proutěná 375/12, 149 00 Praha 4
Architekt, stavební část: AAPP, s.r.o., Na Poříčí 11, 110 00 Praha 1

Jedná se o nepodsklepený bytový dům se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím s mezonetovými byty. Hmota domu je členitá, avšak kompaktní. Šikmá střecha s terasami a štíty umožňuje využití podkrovního prostoru ve dvou podlažních úrovních. Jedním z hlavních znaků tohoto objektu je osová symetrie, která je pouze na několika místech narušena vlivem dispozic a okolního terénu.

Zastavěná plocha: 501,98 m2
Obestavěný prostor: 5632,4 m3
Zahájení 08/2015
Termín dokončení do 21. 12. 2017
Celkový objem stavebních prací cca 28 mil. Kč

 

1. týden 2017        
podkroví OP sociální zařízení bytů průhled do OP z chodby detail balkonu
       
dokončení fasády domu C finální úprava fasády mezonetový balkon a střed obce
       
48. týden 2016        
       
  Uliční fasáda Úprava balkónu
Konstrukce zateplení Stropní konstrukce zateplení Detail palubek Palubkové podbití střechy
35. týden 2016        
Stropní SDK podhledy SDK strop Strop
30. týden 2016        
Po odstranění lešení
28. týden 2016        
Detail vrcholové vaznice Dokončování zdiva mezonet Příprava podbití krovu Barvení fasády
27. týden 2016        
Bytové sádrové omítky Probarvení fasády Úprava balkónu Interiér bytu
26. týden 2016        
Montáž lomených oken Krycí vrstva podlah Příprava lití podlah Provádění fasády Provádění fasády
25. týden 2016        
Montáž lomených oken Montáž střešních oken Montáž střešního pláště Celkový pohled na stavbu
24. týden 2016        
Domovní a bytové rozvody Domovní rozvody Rozvody topení Východní průčelí stavby
23. týden 2016        
Dělení mezonetu příčkami Montáž střešních oken Větrací systém Východní pohled
20. týden 2016        
Zateplení fasády Rozvody topení Vnitřní omítky Pokládka folie na krov Folie na krov
     
Pojistná folie na střeše Montáž balkonových dveří Montáž systému odvětrání Montáž střechy
     
18. týden 2016    
Lešení
pro fasádu
Montáž krovu Podstropní
rozvody
Stavba se stává
dominantou Újezda
     
17. týden 2016    
Krokve Krov Montáž krovu
     
16. týden 2016    
 
Krov Zahájení krovu  
     
15. týden 2016    
Vnější izolace Hrubá stavba před krovem Rozvody topení
14. týden 2016    
 
Rozvody elektro Věnce pro krov Výplně otvorů Věnce
     
13. týden 2016    
   
Hromosvod Hromosvod  
     
12. týden 2016    
 
Zahájení montáže oken Zdivo – mezonet  
     
10. týden 2016    
 
Betonování stropu 3 NP Betonování stropu na 3 NP  
     
9. týden 2016    
Armování atikovýchzdí 3 NP mezonet Armování stropu na 3 NP mezonet Příčky v 1 NP
     
8. týden 2016    
 
Rýhy pro elektro Chodbové nosné zdivo  
     
6. týden 2016    
 
Betonování stropu Armování stropní desky  
     
5. týden 2016    
   
Nosné zdivo 2 NP    
     
4. týden 2016    
 
Obvodové zdivo Zdivo na 2 NP  
     
3. týden 2016    
 
Armování průvlaku Nosné zdivo na 2 NP  
     

 

51. a 52. týden 2015    
 
Armování a betonování stropu 1 NP Bednění pro strop  
50. týden 2015    
   
Nosné zdivo    
     
47. týden 2015    
   
Základová deska    
     
46. týden 2015    
 
Armování a bednění základů Bednění základového pasu  
     
45. týden 2015    
Hutnění základů Podkladní beton ve spáře Zpevnění základové spáry
     
43. týden 2015    
 
Hutnění základové rýhy 1 Hutnění základové rýhy 2  
     
42. týden 2015    
     
Terénní úpravy