Společnost EDG a.s. byla oslovena soukromým investorem k vypracování návrhu a následně projektové dokumentace pro výstavbu rodinného domu, ve kterém budou umístěny dvě samostatné bytové jednotky. Objekt je navržen v místě stávající stodoly na vlastním pozemku investora.