ZPĚT na předchozí stránku

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: Zřízení sociálního zařízení a rekonstrukce prostor MŠ Sokolovská 182/513, Praha 8 – Libeň

Stavba: MŠ Sokolovská 182/513, Praha 8 – Libeň

Charakter stavby: rekonstrukce

Místo:  MŠ Sokolovská 182/513, Praha 8 – Libeň
Katastrální území investiční akce: Praha 8 – Libeň

Obestavěný prostor rekonstrukce: 415m3

Termín zahájení: 1. 7. 2014

termín dokončení: 26. 8. 2014

Celkový objem stavebních prací: 2,2 mil. Kč