Společnost EDG a.s. realizuje postupnou údržbu a revitalizaci bývalého vojenského areálu v Praze – Miškovicích.

 

Celý areál byl oplocen původním, z části nefunkčním oplocením. Části pozemků vně areálu, pokryté náletovou zelení byly dříve bez využití. Společnost EDG a.s. realizuje postupné opravy a výměnu oplocení a na dříve nevyužitých pozemcích i nové zpevněné plochy. Zpevněné plochy budou sloužit jako parkovací kapacity pro potřeby nájemců a provozu areálu.