ZPĚT na předchozí stránku

EDG a.s. zajišťuje:VIZUjpg
Dokumentaci ve stupni DSP
Dokumentaci ve stupni DPS – dokumentace pro provedení stavby
Přípravu tendru na GD stavby
Výkon PM a TDI

Projekt ukončen ve fázi vydání ÚR

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: Villas Nebušice
Stavba: 19 řadových rodinných domů a 1 izolovaného rodinného domu, inženýrské sítě a komunikace
Charakter stavby: Novostavba
Místo: Nebušice
Katastrální území investiční akce: Nebušice
Stavebník: VILLAS NEBUŠICE s.r.o., K Chotolu 249, 252 62 Statenice
Architektonický návrh a projektant: Ultramarine s.r.o., Na Pískách 996/116, 160 00 Praha 6

Celková zastavěná plocha: 1935 m2

Orientační náklady celé stavby: 140 mil.

Předmět dokumentace: umístění staveb 19 řadových rodinných domů a 1 izolovaného rodinného domu, příjezdová komunikace, řad vody, řad kanalizace dešťové (+přečerpávání dešťové vody) řad kanalizace splaškové (+přečerpávání splaškových vod), řad plynovodu, kabel PRE, veřejné osvětlení, kabel O2, odstavná stání na pozemcích, retenční jímky na dešťovou vodu s přepady do orniční vrstvy přípojky na inženýrské sítě k jednotlivým pozemkům, oplocení pozemků rodinných domů v oblasti zahrad.

Technická dokumentace

Situace katastrální Situace zastavovací  Situace možných vazeb na budoucí okolí  Situace dopravní – tvary
     
PŮDORYSY    
Typický půdorys 1NP a 2NP Střecha a typický řez Koncový atyp 1NP a 2NP Koncový atyp střecha a řez
     
1NP a 2NP Sstřecha a řez
     
 POHLEDY    
Typické pohledy Vizualizace Koncový atyp pohledy Pohledy