ZPĚT na předchozí stránku

vyrez

EDG zajišťuje projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP, DPS. Výkon projektmanagementu, výkon technického dozoru a klientské změny.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název stavby: TRIO START
Stavba: TRIO START
Charakter stavby: Novostavba

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Objekt je nepodsklepený se sedlovou střechou, má jedno nadzemní podlaží s obytným podkrovím. Objekt je rozdělen tři samostatné bytové jednotky.
Zastavěná plocha: 199,9 m2
Obestavěný prostor: 849,575 m3

Celkový objem stavebních prací cca 6 mil. Kč

TRIO 1  a TRIO 2 

Místo: Vysoký Újezd – okres Beroun
Katastrální území investiční akce: Vysoký Újezd – okres Beroun
Termín zahájení: 05/2017
Předpokládaný termín dokončení: 02/2018

 

TRIO 10  a TRIO 11

 
Místo: Drahelice
Katastrální území investiční akce: Drahelice
Termín zahájení: 09/2017
Předpokládaný termín dokončení: 6/2018

 

www.triomaxi.cz

titl

Prohlédnout prezentaci

DSP koordinační