ZPĚT na předchozí stránku

Projekt bytového domu Praha Újezd nad Lesy
EDG zajišťuje projektovou dokumentaci ve stupni STUDIE, DUR, DSP a přípravu zakázky.

Název stavby:  Bytový dům Barchovická
Stavba:  Individuální návrh
Charakter stavby:  Novostavba
Místo:  Praha Újezd nad Lesy
Katastrální území investiční akce:  Újezd nad Lesy

Zastavěná plocha:  359,5 m2
Obestavěný prostor:  2519,0 m3

Předpokládaný termín zahájení:  –
Předpokládaný termín dokončení:  –
Celkový objem stavebních prací: cca 9 mil. Kč

Poznámka:
Individuální projekt na míru klienta. V r. 2018 provedeno prověření investiční příležitosti, základní ekonomické posouzení, studie zastavitelnosti dokumentace pro územní a stavební řízení.