ZPĚT na předchozí stránku

Vila Julietta

Společnost EDG a.s. byla oslovena klientem – Vila Julietta s.r.o., na prověření technického stavu pozemku před jeho nákupem. Jednalo se o pozemek v nově vznikající vilové čtvrti v ulici Bochníčkova, Chuchle.

Po provedeném průzkumu a nákupu pozemku klientem  jsme byli osloveni s požadavkem na přepracování původního typového projektu, na který bylo vydáno stavební povolení a byl součástí nákupu pozemku.

Projekt ZSPD byl vypracován a po zdárném projednání na stavebním úřadě bylo i vydáno stavební povolení.

Název stavby:  Vily Chuchle – JULIETTA
Stavba:  Individuální návrh
Charakter stavby:  Novostavba
Místo: ulice Bochníčkova, Chuchle, Praha
Katastrální území investiční akce:  Velká Chuchle

Zastavěná plocha:  123,4 m2
Obestavěný prostor:  912,0 m3

Předpokládaný termín zahájení:  –  12/19
Předpokládaný termín dokončení:  – 6/21
Celkový objem stavebních prací: – 8 mil. Kč


Půdorys 1 NP.

Půdorys 2 NP.

Fasády

V zastoupení klienta na základě plné moci bylo následně vypsáno i výběrové řízení na dodavatele, po vyhodnocení a uzavření smlouvy o dílo i v prosinci 2019 zahájena stavba. Předpoklad dokončení stavby je 06/2021.

Společnost EDG a.s. po celou dobu výstavby provádí výkon technického dozoru stavebníka, finanční kontroling stavby a koordinaci subdodavatelů investora.