ZPĚT na předchozí stránku

EDG a.s. zajišťuje zhotovení dokumentace ZSPD, výkon projekt managementu a výkon technického dozoru. K tomu zajišťujeme celý proces klientských změn.

  • výstavba všech vil dokončena
  • dokončen proces kolaudačního souhlasu a získáno číslo popisné
  • vily předány novým majitelům
  • po dobu záruk probíhá výkon reklamačního technika

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: VILY KLÁNOVICE
Stavba: Soubor RD s příslušenstvím – Klánovice, město Praha
Charakter stavby: Novostavba
Místo: Klánovice, město Praha
Katastrální území investiční akce: Klánovice, město Praha

Jedná se o novostavbu tří rodinných domů, kde každý má svojí oddělenou parcelu. Objekty jsou nepodsklepené s plochou využitelnou i nevyužitelnou střechou.
Každý dům má 2 patra a obsahuje jednu bytovou jednotku.

Zastavěná plocha: 184,29 m2 + 184,2 m2 + 200,57 m2
Obestavěný prostor: 2.390,5 m3

Termín zahájení 6/2017
Termín dokončení 6/2018

Celkový objem stavebních prací cca 30 mil. Kč

Technická dokumentace

Vila 1    
Fasády Půdorysy Situace
     
Vila 2    
Fasády Půdorysy Situace
     
Vila 3    
Fasády Půdorysy Situace
     
Celková situace Koordinační situace  
 
Vila 1 až 3 Vila 1 až 3  

Průběh stavby:

05-2017    
   

Stěny 1.NP vily č.1

Vázání výztuže stěn 1.NP vily č.2

 

Vázání výztuže a bednění stěn 1.NP vily č.1

Stěny 1.NP vily č.1

Hotová železobetonová desky vily č.3

04-2017    

Hotová železobetonová desky vily č.2

Hotová výztuž základové desky vily č.3

Hotová výztuž základové desky vily č.2

Vázání armatury základové desky vily č.1 Hydroizolace základové desky vily č.3 Podkladní beton základové desky vily č.3
03-2017    
Hotová armatura základové desky vily č.2 Geotextílie pro ochranu hydroizolace základové desky vily č.1 Vázání armatury základové desky vily č.2
Ležatá kanalizace pod základovou deskou vily č.3 Hydroizolace základové desky vily č.1 Geotextílie pro ochranu hydroizolace základové desky vily č.2
Ochranná geotextílie Natavování hydroizolačních pásů Hydroizolační penetrační nátěr
Betonáž podkladních betonů Betonáž podkladních betonů    
     
02-2017    
Příprava pod základovou desku ze zhutněné štěrkodrtě a pěnového skla Zásyp ležatých rozvodů kanalizace Ležaté rozvody kanalizace pod základovou deskou
     
Příprava pro kontrolní tlakovou zkoušku Výkopové práce Ochrana kořenů při výkopech  
Výkopové práce Vytyčení objektu pro výkopové práce
     
01-2017    
 
Vytrhané pařezy po kácení Výškové kácení stromů