ZPĚT na předchozí stránku

Jedná se o typový projekt domu s třemi bytovými jednotkami.

EDG zajišťuje projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP, DPS.
Výkon projekt managementu, výkon technického dozoru a klientské změny.

 • TRIO 02
 • v současné době probíhají finální práce v interieru
 • budují se komunikace, oplocení, napojení na sítě
 • dokončena fasáda domu
 • byty předány novým majitelům

Název stavby: 02 TRIO START
Stavba: TRIO START
Charakter stavby: Novostavba
Místo: Vysoký Újezd – okres Beroun Katastrální území investiční akce: Vysoký Újezd – okres Beroun
Termín zahájení: 12/2017
Termín dokončení: 11/2018
Zastavěná plocha: 199,9 m2
Obestavěný prostor: 849,575 m3

Celkový objem stavebních prací cca 6 mil. Kč

 

 

Průběh stavby:

EXTERIER
   
Vjezd k parkovacím stáním Osazení pojezdového deklu
INTERIER
             
HTÚ, OPLOCENÍ, KOMUNIKACE
                 
                             
FASÁDY
             
                             
OBKLADY, DLAŽBY, PODLAHY, DVEŘE
                 
                             
HRUBÉ PODLAHY A OMÍTKY
               
                             
PŘÍČKY A INSTALACE
             
                             
VÝPLNĚ OTVORŮ, OKNA, DVEŘE
                   
                             
KRYTINA + STŘEŠNÍ OKNA + KOMÍN
                   
                             
KROV + FOLIE
             
                             
             
                             
VELOX – HRUBÁ STAVBA
             
Zahájení betonáže dne 9. 3. 2018   Dokončení systému Velox   Betonáž štítů   Montáž strešního plástě
                             
             
Důvody, proč i nás silné mrazy donutily přerušit stavby od 23. 2. 2018.    
                             
             
Dokončení izolace                        
                             
ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY
             
Hloubení základových rýh   Pokládka zemnícího pásu.   Betonáž základů                    
                             
 • Provedení hrubých terénních úprav – HTÚ
 • Zemní práce – výkopy pro základy
 • Položení ležatých rozvodů sítí do základové desky
 • Kompletní bednění základové desky
 • Výrobu a ukládku výztuže desky – 9,4 tuny
 • Betonáž základové desky o objemu betonu 64 m3.
  Deska je upravena vibrační latí.