ZPĚT na předchozí stránku

Projekt rodinných domů Praha Stodůlky v rámci rezidenčního projektu.
EDG zajišťuje prověření investiční příležitosti a posouzení investice pro klienta, následně stanovení harmonogramu výstavby a přípravu výběru zhotovitele.

Název stavby:  Rodinný dům Řepora
Stavba:  Řepora 01
Charakter stavby:  Novostavba
Místo:  Praha Stodůlky
Katastrální území investiční akce:  Stodůlky

Zastavěná plocha:  93,9 m2
Obestavěný prostor:  685,0 m3

Předpokládaný termín zahájení:  –
Předpokládaný termín dokončení:  –
Celkový objem stavebních prací: –

Poznámka:
Projekt individuální vily v rámci rezidenčního projektu. V r.2018 provedeno prověření investiční příležitosti, základní ekonomické posouzení investice, prověření právního stavu vydaných rozhodnutí a příprava zakázky.