Společnost EDG a.s. byla oslovena developerem k vypracování studie zastavitelnosti na pozemcích v městě Milovice. Na pozemcích o velikosti 48 000 m2 vznikne v souladu s platným územním plánem nová část města, složená z rezidenčního bydlení v rodinných domech a řadových domech. Součástí studie je i řešení komplexní infrastruktury, zeleně a veřejného prostoru města. Pozemky jsou dobře dopravně napojeny, kapacity sítí odpovídají záměru.

Situace

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti