ZPĚT na předchozí stránku

litoměřice

 

V areálu vaší kavárny Káva s párem v Litoměřicích jsme v dubnu dokončili generální rekonstrukci zahradní železnice. Celý venkovní kavárna je již dlouho prázdná dokončena a vzorně udržován, zahradnické úpravy, oplocení, přístupový chodník a trávník bylo možné při rekonstrukci ochránit. Vlastní plocha zahradní železnice je stará 75 m 2 a je ze tří stran lemována nízkým oplocením.

Původní okruh, který byl postaven na velikosti „O“ (měřítko 1:45) byl kompletně zrušen. Provoz zahradní železnice „bez obsluhy“ se v tomto měřítku na výrobcích tuzemské firmy ETS nedařilo dlouhodobě provozovat. Provoz je totiž ovládán mincovním automatem, který si samostatně obsluhují návštěvníci kavárny.

pohled shora
Značná poruchovost zařízení byla negativně vnímána návštěvníky a proto se majitelé rozhodli k opravě. Původní záměr byl jen provést důkladnou kontrolu a opravu kolejí a napájení a opravit modely budov, které již poškodil „zub času“.

Po prozkoumání skutečného stavu jsme došli k závěru, že „není co opravovat“. Po prohlédnutí několika „konkurenčních zahraničních projektů“ a konzultaci s provozovatelem podobné zahradní železnice panem Vitovským (viz nádherná zahradní železnice v Hradešíně u Úval) jsme ale došli k závěru, že postavíme nový model a změníme měřítko celého projektu.

Požádali jsme našeho spolupracujícího kolegu Jiřího Hofhanzla, aby nám dronem pořídil detailní fotodokumentaci a video stávajícího stavu, včetně geometrie kolejí. Původní plochu modelu totiž nebylo možno rozšířit. Tyto snímky byly základním kamenem pro nový projekt. Projektantem je zkušený odborník Pavel Brambora, který prokázal svoje modelářsko–projektantské kvality na projektu modelové železnice do vídeňského Prátru, kterou také realizujeme.

Pak už se po digitalizaci začalo projektovat. Návrh kolejí z databáze výrobce PIKO, LGB, vyznačení polohy stávající vzrostlé zeleně, návrh velikosti depa, pro uschování tří souprav, vyznačení zastavitelných ploch pro dominanty, nová lanovka pro Radobýl.

Projekt rekonstrukce se začal připravovat v zimě a na začátku března započaly bourací práce původního kolejiště.

pohled shora

 

Požadované minimální oblouky se nakonec projektantovi podařilo dodržet a v půdorysu i zachovat původní tři samostatné okruhy v analogovém provedení. Celková délka všech tří okruhů je více než 70 metrů, koleje vedou přes 6 mostů a viaduktů. Mosty jsou vyrobeny z oceli i hliníku, na největším z nich je 1680 nýtů. Výrobcem je náš osvědčený modelář pan Vitovský.

S profilem tratí to v mnoha případech bylo na hraně realizovatelnosti zejména proto, že jsme zvolili skutečně „zahradní měřítko G“ (meřítko 1:22,5)

pohled shora

Po odstranění původních kolejí, včetně podloží bylo ručně odstraněno asi 2,5 tuny štěrku, betonu a čedičových kamenů. Nově bylo vybudováno celé podloží pod kolejový svršek, nově nataženo napájení kolejí a položeno i kolejivo PIKO, včetně více než 300 ks kolejových spojek. Se změnou měřítka bylo nutné vyprojektovat a vyrobit i nové depo pro soupravy, včetně jeho ztvárnění, které do nové koncepce zapadá.

pohled shora
pohled shora
pohled shora
pohled shora

Bylo třeba vyrobit a osadit opěrné stěny, nové podloží pod koleje. Změna měřítka sebou přinesla i novou geometrii tratí, došlo k podstatnému nárůstu výšky u průjezdných profilů.

pohled shora

Po nákupu souprav LGB od našeho osvědčeného dodavatele, prodejny „Svět na kolejích“, je modelář M. Šafránek, upravil pro provoz na kolejišti. Došlo k tematickému ztvárnění nákladních vozů přepravujících kávu, označení vozů osobní přepravy, včetně polepů a barevných úprav. Stejným způsobem upravil i lanovku, která z těžby z Radobýlu dopravuje kámen.

pohled shora

Zahradní železnice Kávy s párou je zvláštní minimálně ještě jednou věcí. Jsou totiž na ní modely významných budov z královského města Litoměřice. Samotné město Litoměřice je skutečně doslova obrazovou publikací architektury. Naleznete zde na náměstí nejen překrásné gotické domy ale i radnici ve stylu saské renesance, renesanční dům “Pod Bání“, Kalich, pod hradbami, také třeba barokní mlýn, ale i mnoho barokních kostelů navržených Octáviem Broggiem, H. Ferstelem, nebo J. Kochem. To vše jsme na model chtěli umístit.

Změnou měřítka železnice bylo nutné i rozměrově upravit modely budov v kolejišti – dominanty města Litoměřic. Plocha zahradní železnice nám neumožnila budovy vyrobit v měřítku „G“, prostě by se tam nevešly. Proto,jako rozumný kompromis, bylo zvoleno měřítko 1:40.

Pak začalo shánění půdorysů budov a pořízení podkladů pro jejich návrh. Z veřejně dostupných zdrojů, archivu a pořízením velkého množství fotodokumentace jsme nakonec „sestavili“ zadání. Základní koncept byl hotov v polovině února a začaly přípravy na výrobu 14 dominant města. Vybrali jsme i několik základních modelářských technik pro výrobu.

Jedna z  dominant, kostel sv. Jakuba, byla celá pořízena digitálně a vyrobena metodou 3D tisku. Jedná se o stavbu o půdorysu 105×30 cm, s výškou skoro metr! Tiskli jsme déle jak dva týdny ale výsledek jistě stojí za to. Autorem díla je dvojice našich modelářů, Martin Zof a T. Hajdučík.

s.jakub

pohled shora

Jinou modelářskou technikou a také jako jedinou v měřítku 1:22,5 je vyrobena původní železniční zastávka Litoměřice – město (dnes stylová kavárna Káva s párou). Model je vyroben do posledního detailu, včetně originální taškové krytiny z pálených tašek, oplechování komínů měděným plechem, vývěsním štítem. Jen pro zajímavost, na této budově je víc jak tisíc třista tašek. Změnu měřítka u této budovy jsme rozhodli s ohledem na to, že kolem zastávky v těsné blízkosti projíždí soupravy ve stejném měřítku 1:22,5, autorem je náš modelář Martin Zof.

pohled shora
pohled shora

Stejným autorem jsou i vytvořeny další dominanty např. kostel Nanebevzetí panny Marie, který je umístěn na železničním depu a jeho velikost je skutečně impozantní 125×85 cm s výškou přesahují jeden metr, nebo Kostel sv. Ludmily s velikostí 92×45 cm.

Na kolejišti také můžete objevit budovu hradební bašty a možná méně známou jezuitskou hvězdárnu, které podle fotodokumentace vyrobil náš modelář R. David.

pohled shora

 

Návštěvníky ale jistě zaujme také dílo našeho externího spolupracovníka F. Hejdy, který vyrobil fantastickou trojici významných domů z litoměřického náměstí. Jedná se o nárožní gotický dům, ve kterém dnes znáte „Lékárnu u matky boží“, dům s Kalichem, který v minulosti patřil nejbohatším lidem ve městě a hlavně budovu bývalé radnice, ve které dnes sídlí muzeum. Tyto tři domy zabírají plochu téměř 180×100 cm a téměř 80 cm výšku.

pohled shora

 

Jako malý solitér se zdá být kopie budovy Katovny od stejného autora, přestože je také vyrobena v měřítku 1:40.

Na druhé straně kolejiště jsou z „pera“ tohoto autora umístěny další nepřehlédnutelné dominanty. Jedná se o budovu Biskupské rezidence s půdorysem 155×87 cm a výškou přesahují jeden metr a kostel sv. Štěpána, s půdorysem 130×120 cm a výškou přesahující 120 cm.

Všechny dominanty jsou doplněny venkovním osvětlením. Systém uložených LED pásků k patám domů navrhli a vyrobili naši dvorní elektrikáři Jiří Kincl a J. Špaček. Večerní provoz s nasvícenými dominantami je dalším návštěvnickým zážitkem.

Zcela nově je také přepracován hlavní rozvaděč a mincovním automatem pro návštěvnický provoz a celý systém pro ovládání kolejí. Samozřejmostí je automatický dojezd souprav do depa v případě deště, provoz lanovky. Systém je rozdělen na samostatné okruhy s možností obousměrného provozu. Start vlaků je ovládán vhozením žetonu do mincovního automatu.

Dílo se zásluhou celého týmu podařilo dokončit a předat v dohodnutém termínu i v době „koronavirové“, což by ale nebylo možné bez obětavosti účastníků projektu. Celou řadu věcí jsme řešili doslova „za pochodu“ a proto bych chtěl všem vyjmenovaným poděkovat:

Projektantům: Pavlu Bramborovi, Jiřímu Kinclovi
Modelářům: F. Hejdovi, Martinu Zofovi, T. Hajdučíkovi, R. Davidovi, J. Vitovskému a P. Gartnerovi
Truhlářům a zámečníkům: Pavlu Plechatovi, Jiřímu Kastnerovi
Dodavatelé: Svět na kolejích, Rokitel sro

V Praze, 28. 4. 2020
Ing. Karel Klofáč – Etiam Dei Gratia, a. s.

Video prohlídka:

pohled shora