ZPĚT na předchozí stránku

Společnost EDG a.s. byla oslovena developerem ke kontrole zadávací dokumentace, před vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby.

Po doplnění a částečném přepracování zadávací dokumentace projektantem bylo společně s projektovým manažerem developera připraveno i zadání pro výběrové řízení.

Společnost EDG a.s. se podílela na posuzování nabídek účastníků výběrového řízení a po vyhodnocení podaných nabídek byl developerovi doporučen vítěz k uzavření smlouvy o dílo.

Po zahájení stavby vykonává společnost EDG a.s. výkon technického dozoru investora. Finanční kontroling u prováděných prací a postup při provádění klientských změn.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Investor: Extreme Develop, a.s., Nekázanka 881/9, 11000 Praha 1

Projekční práce a vedení projektu zajišťuje Rh-arch. Tento tým letos úspěšně dokončil první etapu tohoto projektu Osoba řídící výběrové řízení: Ing. arch. Mgr. Rostislav Říha

Předání staveniště proběhlo 5. 8. 2019 generálnímu dodavateli – Metrostav a. s., divize 9
Zahájení stavby proběhlo 2. 9. 2019
Předpokládané dokončení: 06/2021
Objem stavby: 290 mil. Kč

POPIS PROJEKTU Hodkovičky Green II Projekt nabízí bydlení v klidné lokalitě, která poskytuje mnoho možností volnočasových aktivit. Váže na cyklostezku a je hned vedle golfového hřiště. Některé byty bez nadsázky dovolují zahrát hole in one z balkónu.

Projekt bude tvořen rezidenčním bytovým domem, který je ve své nadzemní části rozdělen do čtyř samostatných částí. Části E a F na západní straně i části D a C na východě jsou navrženy tak, že vizuálně tvoří jeden celek a přitom poskytují soukromí a poskytují výhledy na řečiště Vltavy.

Projekt nabízí pro všechny tyto části dvě společná podzemní podlaží, kde budou umístěna parkovací stání a sklepní kóje pro všechny bytové jednotky. Z východní a západní strany celý objekt jasně definují čtyři vyšší hmoty, které vymezují soukromý a klidný obytný prostor orientovaný na prosluněný jih. Jižní fasáda bude mít předsazenou pohledovou konstrukci s výrazným architektonickým pojednáním. Tento prvek zároveň slouží jako dostatečné stínění lodžií a teras v letním období. Severní fasáda reflektuje vnitřní uspořádání a členění domu.

Dohromady zde bude 106 bytů.
Hlavní konstrukční řešení bytového domu bude kombinovaný systém monolitického železobetonu a vyzdívaných částí. Fasáda bude řešena jako kontaktní zateplovací systém s omítkou. Mezibytové stěny i příčky uvnitř bytů budou vyzdívané z keramických tvárnic. Stěny a stropy v obytných podlažích budou opatřeny štukovými omítkami s bílou malbou. Podlahy ve společných částech domu obytných podlaží (chodby, pavlače, schodiště) budou tvořeny dlažbou.

Všechny byty budou mít lodžie nebo terasy, některé i zelené terasy. Byty budou už v základu vybaveny nadstandardně např. obložkovými zárubněmi, plovoucími podlahami v obytných místnostech, designovými zařizovacími předměty v koupelně a na WC. V rámci klientských změn si klienti mohou zvolit další nadstandardní úpravy podle svých vlastních představ.

Průběh stavby:

Přehrát video
Technická dokumentace
Pohledy Řez Půdorys
Pohledy Řez-A-A Půdorys-1-pp
     
Půdorys Půdorys Půdorys
Půdorys-1-np Půdorys-2-pp Půdorys-2-np
     
Půdorys Půdorys Půdorys
Půdorys-3-np Půdorys-4-np Půdorys-5-np
     
Půdorys    
   
Půdorys-6-np