Jsme tým profesionálů s dloholetou praxí a se zaměřením na komplexní řízení staveb a stavebních projektů, organizaci výběrových řízení, technickou a dokumentační činnost a projektové řízení (Project Management) v oblasti stavebnictví. Používáme moderní postupy řízení, evidence a kontroly realizovaných projektů s cílem zajistit efektivní koordinaci všech činností, hospodárnost, bezpečnost a dodržování harmonogramů každého projektu. Využíváme moderní informační a systémová řešení FieldView, EDG-CloudSolutions a euroCALC 3.

Nabízíme:
1. Příprava investiční příležitosti
2. Výkon PM (Project Managementu) a TDS (Technický dozor stavebníka)
3. Organizace a vyhodnocení výběrových řízení
4. Zastupování účastníka, nebo stavebníka v řízení
5. Rentabilita a efektivita výstavby, kontrola nákladů

 Náš team:

Vyprojektovali jsme a vyrobili celou expozici modelu Prahy. Viz model-prahy.cz

team

 

 

 

 

 

Z leva: Jiří Kincl, Pavel Plechata, Miloslav Lopušník, Karel Klofáč, Pavel Brambora, Martin Zof, Dolfi Pucholt

Kodex společnosti

1.  Víme co děláme. Pracujeme s vysokou odborností a nasazením pro plnění definovaných cílů. Kvalita díla je naším prvořadým úkolem.

2.  Měřítkem jakosti je spokojený zákazník. Plníme úkoly v evropské kvalitě, s použitím optimálních metod a v přiměřené ceně. Pro každého zákazníka chceme být spolehlivým a dobře čitelným partnerem.

3.  Jsme si vědomi, že podnikatelské úspěchy naší firmy jsou dosahovány díky zájmu zákazníků o firmou nabízené produkty a služby. Proto dbáme na pravidelnou analýzu potřeb,přání a požadavků potenciálních zákazníků a vycházíme jim vstříc kvalitou,termíny dodávky a cenou nabízených produktů a s nimi spojených služeb.

4.  Při hledání adekvátní odpovědi na očekávané potřeby, přání a požadavky zákazníků podporujeme úsilí o trvalou inovaci nabízených produktů, technologií a služeb i způsobů jejich distribuce, když prioritou inovačního úsilí je vždy prospěch zákazníka

5.  Při prosazování podnikatelských zájmů naší firmy a snaze získat zákaznickou zakázku se nikdy neuchylujeme k uplácení rozhodovacích subjektů a sami nikdy nevzbudíme dojem, že naše postoje by bylo možno ovlivnit úplatkem.

6.  Veškeré naše konání musí být profesionální a seriózní. Práci provádíme bezpečně, s maximálním ohledem k životnímu prostředí.

7.  Dáváme důvěru mladým lidem. Pracujeme s nimi a předáváme jim svoje zkušenosti pro jejich rozvoj. Vážíme si našich zaměstnanců, jejich práce a projevujeme zájem o jejich starosti a problémy.

8.  Chováme se poctivě a hospodárně, a to jak k majetku firmy, tak ke svěřeným prostředkům a k majetku ostatních. Jsme korektními partnery ve smluvních vztazích.

9.  Spolupráce s dalšími firmami je v našem oboru nezbytná. Úroveň komunikace a schopnost efektivního rozhodování v mezních situacích je klíčem k úspěchu. Proto se soustavně vzděláváme a školíme.

Řízení projektů
Používáme inovativní způsoby řízení projektů.
Díky mobilní aplikaci FieldView a vlastnímu propracovanému systému EDG-CloudSolutions řešíme úkoly za zlomek času a s minimálním úsilím.

ttt 

FieldView
Řízení projektů mobilní aplikací pro tablety.

Všechno řešíme přímo na stavbě a s tabletem v ruce. 
Papírování se stalo minulostí.

EDG-CloudSolutions
Systém jsme vytvořili na bázi zkušeností s řízením a realizací stavebních projektů. Splňuje požadované podmínky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy.