ZPĚT na předchozí stránku

EDG a.s. zajišťuje výkon Projekt managementu a výkon TDI.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: Rekonstrukce 4. bytových jednotek, rekonstrukce společných prostor, vybudování schodiště a výtahu (1.etapa) – Škretova, město Praha
Stavba: Rekonstrukce 4. bytových jednotek, rekonstrukce společných prostor, vybudování schodiště a výtahu (1.etapa) – Škretova, město Praha
Charakter stavby: Rekonstrukce
Místo: Škretova ulice, město Praha
Katastrální území investiční akce: Praha

Jedná se o rekonstrukci bytového domu z první republiky. Konkrétně se rekonstrukce týká čtyř bytových jednotek ve čtvrtém nadzemním podlaží a společných prostor od prvního podzemního podlaží až po páté nadzemní podlaží. Dále se do společných prostor bude budovat nový výtah a schodiště ze čtvrtého nadzemního podlaží do pátého.

1. etapa termín zahájení v 03/2017
    termín dokončení do 06/2017

 Celkový objem stavebních prací cca 8 mil. Kč

Průběh prací
Předán projekt
Předán rozpočet
Projet samostatně realizován investorem

Technická dokumentace

     
 
Pohledy, řezy Výkres výtahu – DSP, ARS,  
     
 
Vizualizace 1  Vizualizace 2  
     
Pohled Pohled 1  Krov
     
Půdorys 5 NP Půdorys 6 NP  Půdorys střechy
     
Koordinační a celková situace    
   
C2+C3