EDG a.s. zajišťuje:
• zhotovení projektu ve stupni DUR, DSP, DPS v období 2016 – 2017
• výkon projektového managementu, včetně tendru na GD – předpoklad 2017
• výkon TDI po celou dobu stavby a zajištění kolaudace, předpoklad 2017 – 2018

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: Rekonstrukce a nástavba domu v Třeboradické ulici
Stavba: Třeboradická 1109 / 12, Praha 8 – Kobylisy
Charakter stavby: Rekonstrukce a nástavba
Místo: Praha 8 – Kobylisy
Katastrální území investiční akce: Hlavní město Praha

Změna se týká rozšíření funkce objektu. Původní náplň služby (lékařský dům) je doplněna funkcí bydlení (bytový dům) a o správu objektu – kancelář. V objektu budou odstraněny všechny nenosné konstrukce včetně obvodového pláště. Dispozice budou nové navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.).Počet funkčních jednotek: 8 poraden, 1 správa objektu (kancelář), 15 bytů.

Budova „A“ je šesti podlažní (pět nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží částečně zapuštěné) o půdorysných rozměrech 20,0 x 19,2 m a výšky 17,8 m (322,28).

Budova „B“ je pěti podlažní (čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží částečně zapuštěné) o půdorysných rozměrech 13,7 x 13,2 m a výšky 14,5 m (318,98).

Budova „C“ – komunikační jádro spojující obě budovy, o rozměrech 9,25 x 6,9 m a výšky 17,05 m (321,53).

Zastavěná plocha: 614 m2
Obestavěný prostor: 12 600 m3

Termín zahájení stavby 2017

Průběh prací
Rekonstrukce stávajícího lékařského domu s nástavbou
Vydáno stavební povolení
V současné době podané odvolání proti SP

 

Technická dokumentace

  ŘEZY  
Situace Řez 1-1
navrhovaný stav
 Řez 2-2
navrhovaný stav
     
PŮDORYSY    
Půdorys 1 PP
navrhovaný stav
Půdorys 1 NP
navrhovaný stav
Půdorys 2 NP
navrhovaný stav
     
Půdorys 3 NP
navrhovaný stav
Půdorys 4 NP
navrhovaný stav
Půdorys 5 NP
navrhovaný stav
     
 POHLEDY    
Pohled severní Pohled jižní Pohled východní Pohled západní