ZPĚT na předchozí stránku

Úprava vnitrobloku a zahrady ZŠ Londýnská – Praha 2
EDG zajišťuje zpracování PD pro stavební řízení a realizaci stavby, rozpočtu dle zákona o zadávání veř.zakázek, inženýrskou činnost, vyjádření DOSS získání stavebního povolení.

Název stavby:  Oprava vnitobloku ZŠ Londýnská
Stavba:  ZŠ Londýnská
Charakter stavby:  Rekonstrukce, stavební úpravy
Místo:  Londýnská 34/782, Praha 2
Katastrální území investiční akce:  Praha – Vinohrady

Zastavěná plocha:  340,0 m2
Obestavěný prostor:  –

Termín zahájení:  06/2018
Termín dokončení:  08/2018
Celkový objem stavebních prací: cca 1 mil. Kč

Poznámka:
Projek úprav stávajícího vnitrobloku základní školy, kde investorem akce je MČ Praha 2. Stavba se nachází v památkově chráněném území Vinohrady a součástí projektu bylo i kompletní projednání a získání souhlasu NPÚ.