ZPĚT na předchozí stránku

Rekonstrukce zastřešení bytového domu Kralupy nad Vltavou
EDG zajišťuje kontrolu dokumentace, výběr zhotovitele a kompletní řízení stavby

Název stavby:  Rekonstrukce zastřešení bytového domu V Zátiší 1009-1011, Kralupy nad Vltavou
Stavba:  Individuální návrh
Charakter stavby:  Rekonstrukce
Místo:  sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou
Katastrální území investiční akce:  Kralupy na Vltavou

Zastavěná plocha:  682,3 m2
Obestavěný prostor:  1385,0 m3

Termín zahájení:  02/2018
Termín dokončení:  05/2018
Celkový objem stavebních prací: cca 2,8 mil. Kč

Poznámka:
Na stávající plochou střechu bylo realizováno nové zastřešení formou šikmé střechy o nízkém sklonu, včetně zesílení zateplení pláště technologií foukané izolace. Zvolená konstrukce a postup prací umožňovaly realizaci prací i v nepříznivých klimatických podmínkách, bez negativního dopadu na byty v objektu. Součástí prací byla i celková rekonstrukce hromosvodu a příprava atiky na budoucí zateplení fasád bytového domu.