ZPĚT na předchozí stránku

Zatím pracujeme na výstavbě první části modelového kolejiště, které zachytí především hlavní město Vídeň a výčet tam připravovaných dominant a zajímavostí je zde…

Zde uvádíme výčet hlavních dominant a nástin plánovaného zpracování zjednodušených železničních modelů zbylých spolkových zemí Rakouska, které budeme pro návštěvníky postupně dostavovat a otevírat.

Použité ilustrační fotografie dominant © Wikimedia Commons 

austria_states_blank1DOLNÍ RAKOUSY

 • cca 100 – 120 m2
 • tato část bude prezentovat údolí Dunaje a Wachau, krajinnou perlu Dolních Rakous, plnou vinic a úchvatných skalních útvarů, přičemž dominantami této části budou především památky zahrnuté na seznamu UNESCO:
  • Klášter Melk – největší benediktinský klášter v Evropě
   fragment barokního skvostu, tyčící se na skále vysoko nad hladinou Dunaje
  • Městečko Dürnstein – s modrobílou věží barokního kostela
  • Semmering-Bahn – první horská železnice na světě
   – uvedena do provozu r. 1854
   – povede lesnatou krajinou a skalními masivy, zahrnuje vysoké viadukty nad horskými říčkami, mnoho tunelů a propojí modelové provedení Dolních Rakous a Štýrska
  • Schneerbergbahn – parní ozubničková dráha
 • krajina bude zahrnovat převažující průmysl země: textilky, pily, vodní díla a lomy, lodní provoz na Dunaji, …

 

austria_states_blank3HORNÍ RAKOUSY

 • cca 80 – 100 m2
 • modelové zpracování kraje zachytí hornatý ráz severu a jihu země s pahorkatinami ve střední části, řeky Inn, Enži a samozřejmě nádherná horno-rakouská jezera. Dominantami kraje budou:
  • Nové hlavní nádraží Linz
   • před-nádražní prostor + tramvaje, linka 50 na horu Pöstlingberg nad Lincem
  • Hallstatt
   • jezero a městečko
   • lanovky
   • dřevěná architektura


austria_states_blank2BURGENLAND

 • cca 70 – 100 m2
 • krajinné zpracování Burgenlandu zahrne rovinatou severní část u hranic
  s Maďarskem, hory ve střední části a jižní část bohatou na hrady a zámky. Charakteristická zemědělská výroba zahrne především pěstování pšenice, cukrové řepy a množství ovocných sadů a vinic. Dominantami kraje jsou:

  • Neziderské jezero
  • Vinice a vinné sklepy
  • větrné elektrárny
  • Zámek Esterházy – působiště J. Haydna
 • ekofarmy a větrné parky budou propojeny s programem pro školy v oblasti udržitelného rozvoje a čisté energie

 

austria_states_blank4ŠTÝRSKO

 • cca 80 – 100 m2
 • modelové zpracování „zeleného markrabství“ bude reflektovat rozsáhlé zalesnění kraje, louky, pastviny a vinice v jižní části, lyžařská centra a těžbu železné rudy na severu. Z mnoha pamětihodností Štýrska budeme mj. prezentovat:
  • Graz
   • Schloßberg – nejsilnější pevnost všech dob dle Guinessovy knihy rekordů
   • pozemní lanová dráha
  • Kunsthaus + moderní pěší lávka s nekonvenčním osvětleným ostrůvkem uprostřed řeky
  • Poutní místo Mariazell
   • poutní bazilika
   • scenérie krajiny
   • pouť čertů
   • úzkokolejná trať Sankt Pölten-Mariazel

 

austria_states_blank5KORUTANY

 • cca 70 – 90 m2
 • krajinu Korutan tvoří hraniční hory směrem k Itálii, Slovinsku a sousední spolkové zemi Salcbursku. Dominantním tokem je Dráva. Modelové zpracování upozorní především na bohatou historii země a důmyslné dopravní stavby. Z dominant zpracujeme:
 • římské muzeum Teurnia
 • keltskou vesnici Gracarca,
 • věž kostela sv. Jakuba ve Villachu,
 • hrad Hochosterwitz,

 • Tauernbahn
  • 72 km dlouhá horská železniční trať
  • 8,5 km dlouhý Tauern tunel
 • Silniční tunel Tauern

 

austria_states_blank6SALCBURSKO

 • cca 80 – 100 m2
 • krajinné zpracování této země zachytí jedinečnou přírodu rakouských Alp, tranzitní dálnici a hlavní železniční tahy. Centrem modelu bude:
 • Salzburg
  • nové a staré nádraží
  • před-nádražní prostor s funkčním trolejbusovým provozem
  • fragment hradu
  • barokní kostel
  • pozemní lanová dráha k hradu

 

austria_states_blank7TYROLSKO

 • cca 90 – 110 m2
 • modelové zpracování Tyrolska reflektuje krajinu Alp s chovem dobytka a současně dominantním údolím řeky Inn, kde je soustředěna většina osídlení, železniční a silniční doprava. Centrem je hlavní město země:
 • Innsbruck
  • olympijský areál Bergisel se skokanským můstkem a olympijským podiem
  • tramvajová linka č. 6 + linka do Fulpmesu (tramvajová linka v horské krajině)
  • tramvajové soupravy – starší typ – výrobek LIMA, nový typ – výrobek LEOPOLD HALLING , lyžařské  centrum se zasněženými sjezdovkami Stubaital
  • horské panorama Karwendel se stoupající tratí do Mittelwaldu + charakteristické mosty a tunely
  • protilehlé panorama s brennerskou tratí + dálniční most Europabrücke + horské chalupy s tyrolskou architekturou
 • Alberská dráha bude tvořit propojení se sousedním Voralberskem (viz následující strana)

 

austria_states_blank8VORALBERSKO

 • cca 70 – 90 m2
 • krajinné zpracování modelu druhé nejmenší rakouské spolkové země zahrne svahy Alp, řeku Rýn a část Bodamského jezera. Dominantami této části jsou:
 • Alberská dráha – propojení se sousedním Tyrolskem
 • Nádraží u Bodensee + lodě na jezeře
 • Moderní architektura Festspielhause na břehu Bodensee
 • Lokomotivní depo Buchs s kombinovaným provozem rakouských
  a švýcarských lokomotiv