ZPĚT na předchozí stránku

Novostavba soliterní vily v rámci rezidenčního projektu.
EDG zajišťuje prověření investiční příležitosti a posouzení investice pro klienta, následně stanovení harmonogramu výstavby a přípravu výběru zhotovitele

Název stavby:  Vily Chuchle
Stavba:  Individuální návrh
Charakter stavby:  Novostavba
Místo:  Praha Velká Chuchle
Katastrální území investiční akce:  Velká Chuchle

Zastavěná plocha:  123,4 m2
Obestavěný prostor:  912,0 m3

Předpokládaný termín zahájení:  –
Předpokládaný termín dokončení:  –
Celkový objem stavebních prací: –

Poznámka:
Projekt individuální vily v rámci rezidenčního projektu. V r.2018 provedeno prověření investiční příležitosti, základní ekonomické posouzení investice, prověření právního stavu vydaných rozhodnutí a příprava zakázky.