ZPĚT na předchozí stránku

Jedná se o typový projekt domu s třemi bytovými jednotkami.

EDG zajišťuje projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP, DPS.
Výkon projekt managementu, výkon technického dozoru a klientské změny.

  • TRIO 01
  • výstavba dokončena
  • probíhá proces získání kolaudačního souhlasu
  • probíhá proces získání čísla popisného
  • byty předány novým majitelům

Název stavby: 01 TRIO START
Stavba: TRIO START
Charakter stavby: Novostavba
Místo: Vysoký Újezd – okres Beroun Katastrální území investiční akce: Vysoký Újezd – okres Beroun
Termín zahájení: 05/2017
Termín dokončení: 07/2018
Zastavěná plocha: 199,9 m2
Obestavěný prostor: 849,575 m3

Celkový objem stavebních prací cca 6 mil. Kč

 

Průběh stavby:

MONTÁŽ FASÁDY
     
                             
PŘÍPRAVA K LITÍ PODLAH A LITÍ PODLAH
               
                             
POKLÁDKA KANALIZACE
                         
                             
VÝPLNĚ OTVORŮ, OKNA, DVEŘE 11/2017
                 
                             
KRYTINA + STŘEŠNÍ OKNA + KOMÍN 12/2017
             
                             
KROV + FOLIE 10/2017
             
                             
VELOX – HRUBÁ STAVBA 7-8/2017
               
Dokončení izolace                            
                             
ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY 6/2017
               
Hloubení základových rýh   Pokládka zemnícího pásu.   Betonáž základů