EDG a.s. zajišťuje:
1. výkon Projekt managementu a řízení projekčních prací
2. zhotovení dokumentace ve stupni ZSPD
3. zhotovení dokumentace pro provedení stavby DPS
4. výběrové řízení na generálního dodavatele
5. výkon TDI s následnou kolaudací a uvedení do provozu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: POLYFUNKČNÍ DŮM BEROUN
Stavba: BEROUN – nám. M. Poštové – POLYFUNKČNÍ DŮM
Charakter stavby: Novostavba
Místo: Beroun, nám. M. Poštové
Katastrální území investiční akce: Beroun

Jedná se o novostavbu domu s polyfunkčním využitím. Objekt je čtyřpodlažní, bez podsklepení s využitým podkrovím. Objekt je zastřešen komolou sedlovou střechou s valbou, kde v části okapu přechází do ploché střechy s atikou. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy komerční nájemní prostory, nástupní prostory pro druhé až páté nadzemní podlaží a prostory pro zásobování prodejen a kavárny s cukrárnou, která je uvažována ve druhém nadzemním podlaží. Ke vchodu do zásobovacích prostor přiléhá na východní straně objektu manipulační dvůr. Ve třetím nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory a technické zařízení budovy. Čtvrté a páté nadzemní podlaží obsahují byty.

Zastavěná plocha: 337,1 m2
Obestavěný prostor: 5.340,5 m3

Předpokládané zahájení 07/2017

Celkový objem stavebních prací cca 55 mil. Kč


Technická dokumentace

 STUDIE NAVRHOVANÝCH ÚPRAV
Čelní pohledy  Vizualizace stavu dle navrhovaných úprav  Vizualizace stavu dle navrhovaných úprav
     
PŮDORYSY    
1. NP  2. NP 3. NP
     
4. NP 5. NP
     
Typický řez objektem
     
 POHLEDY    
Pohled jižní Pohled východní Pohled západní Pohled severní
     
Celá studie    
PF Beroun studie proveditelnosti